Eesti English Русский

EHS Araabia hobuse kasvatajate haruselts

UUDISED

 
WAHO TROPHY võitja 2017 on täkk Jasim el Awrah ox
 


Võistlevate Araabia hobuste edetabelis on toimunud vahepeal muutused, edetabelit juhib taas Nilsson.

Noorte hobuste (kuni 6a.) arvestuses juhib Amal el Awrah.
30.08.2017

Võistlevate Araabia hobuste edetabelit juhib peale viimast võistluste rohket nädalavahetust Amuraaž. 

Noorte hobuste (kuni 6a.) arvestuses juhib täna Mahdi.
Pildil Amuraaž  
Foto: Margo Pärn

ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2017 parimad olid:
Klass 1 Ristandid
Parim araabia ristand 2017 - CUNNVÖR VH
Reservvõitja ristand 2017 - POLEDRA
Klass 2 Ruunad
Parim araabia ruun 2017 - CVR ATHINO ox
Reservvõitja ruun 2017 - RASHID ox
Klass 3 Noored täkud 1-3
Parim noor araabia täkk 2017 - MAYBAH ox
Klass 4 Noored märad 1-3
Parim noor araabia mära 2017 - VOLVETTE AMIRA ox
Reservvõitja noor mära 2017 - PARIZA EL AWRAH ox
Klass 5 Täkud
Parim araabia täkk 2017 - AE EGYPTIAN ALIYY JAMIL ox
Reservvõitja täkk 2017 - JASIM EL AWRAH ox
Klass 6 Märad 4-7
Parim 4-7a. araabia mära 2017 - SANTA ANITA ox
Reservvõitja 4-7a. mära 2017 -POCAHONTAS ox
Klass 7 Märad
Parim araabia mära 2017 - SAPHIRA CAYENNE ox
Reservvõitja mära 2017 - VALENTINE ox

Parim Eestis sündinud araabia mära 2017 - SAPHIRA CAYENNE ox
Parim Eestis sündinud araabia täkk 2017 - JASIM EL AWRAH ox
Parim Eestis sündinud araabia hobune 2017 - SAPHIRA CAYENNE ox
Parim araabia hobune 2017 - SAPHIRA CAYENNE ox

Publiku lemmik 2017 - MAYBAH ox

Palju-palju õnne kõigile võitjatele!X ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2017
Araabia täisvereliste hobuste vabariiklikud jõudluskatsed
El Awrah Arab ja Akhal-Teke cup I etapp koolisõit
 
Pallase Tallid
Arbavere, Lääne-Virumaa
16.07.2017
 
Korraldajad: Pallase Tallid ja EHS Araabia hobuste kasvatajate haruselts
Näituse direktor: Anni Elisabeth Piirfeldt, 53900856; Astra Nilk, 53970094
Korralduskomitee:
Anni Elisabeth Piirfeldt, Katrin Piirmets, Kaisa Kajo, Doris Tedre, Laura Nahkor, Sanna Turu, Astra Nilk
Kohtunikud: näitus – Robbie den Hartog NL; Håkan Wahlman FI
koolisõit – Annike Laving, Kersti Tael

Osavõtutingimused

Osaleda võivad kõik araabia täisverelised hobused ja ristandite klassis hobused, kes on vähemalt 50% araabia verd.
Kaasa võtta hobuse pass.
Osa võivad võtta terved hobused, keda tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase 30 päeva jooksul
nakkushaigustesse haigestumisi.


Eelülesandmised teha aadressil astranilk@hot.ee hiljemalt 11.07.2017

Hobuste majutus
Boks päev 10 €, ööpäev 15 €, sisaldab esmast allapanu ja heina vastavalt vajadusele.
Info ja broneerimine Katrin Piirmets, tel 56859151,
pallasetall@hotmail.com

Inimeste majutus
Puhkemajas on kahekohalised toad, hind 30 €. Sauna, köögi ja pesuruumide-masinate kasutus hinnas.
Info ja broneerimine Katrin Piirmets, tel 56859151,
pallasetall@hotmail.com

Hobuste esitamine ja hindamine
Ühe klassi hobused tulevad koos traavis esitusringi ja liiguvad käekõrval sammu suunaga paremale (hobused kohtuniku
pool). Kohtuniku märguande järel jääb ringi hinnatavaks esimene hobune, teised lahkuvad ringist. Hobust näidatakse
traavis kolmnurgakujulisel rajal suunaga paremale, et kohtunik saaks hinnata jalgade tööd tagant, küljelt ja eest. Seejärel
liigutakse sama rada sammus. Seejärel jääb hobune seisma ja kohtunik hindab tüüpi ja kehaehitust. Kohtuniku
märguande järel hobune lahkub ja ringi tuleb järgmine hobune.
Esitajal nõutav korrektne riietus. Täkkudele alates 3-ndast eluaastast on valjad kohustuslikud, täkkude esitajatel on
turvakübar kohustuslik.
Hinnatakse punktiskaalal 1-20. Hindamistunnused:
tõutüüp, pea ja kael, keha ja ülaliin, jalad, liikumine (samm ja traav).
Maksimaalne võimalik punktisumma on 100.
Punktide alusel määratakse tase:

85-100 punkti - kuldtase
75-84,99 punkti - hõbetase
65-74,99 punkti - pronkstase
Kuldtaseme punktid saavutanud täkud loetakse aretuseks tunnustatud täkkudeks.


AJAKAVA 16.07.2017

9:00 Skeem ABC2 / A1 / A4 händikäp

Võistlusväljak: liiv 20x40, soojendusväljak: maneež 36x22 liiv
Avatud araabia täisverelistele ja araabia ristanditele, valitud skeem teatada ülesandmisel
El Awrah Arab & Akhal-Teke Cupi arvestuses lubatud startida ka ahhal-tekiini hobustel
Stardimaks 20 €, EHS araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 15 €
Iga järgnev hobune 15 €, liikmele 10 €
Autasustatakse 25 % parimaid, auhinnad esemelised.
El Awrah Cupi autasustamine vastavalt
karikasarja üldjuhendile

12:00 Näitus
1. Ristandid (vähemalt 50% araabia verd)
2. Ruunad
3. 1-3 a täkud
4. 1-3 a märad
Paus 45 min
5. Vanemad täkud
6. Vanemad märad
7. Parim Araabia Hobune 2017
Kui ühes klassis on osalejaid rohkem kui 6, on korraldajal õigus klassi vanuse järgi väiksemaks jagada.
Lõplikud klassid selguvad peale ülesandmise tähtaja möödumist.
Igast vanuseklassist valitakse võitja ning reservvõitja. Puhtatõuliste klasside võitjad saavad osaleda klassis
Parim Araabia Hobune 2017. Auhinnad esemelised, osalenud hobustele rosetid ja omanikele diplomid.
Osalustasu 20 €, EHS araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 15 €, iga järgnev hobune
15 €, haruseltsi liikmele 10 €.
Kui sama hobune osaleb nii koolisõidus kui ka näitusel, kehtib mõlema ala ühine stardimaks 35€, EHS
araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 25 €.


Publiku lemmiku valimine
Publiku lemmiku valimine toimub lihthääletuse teel, hääletussedelid jagab sekretariaat ja hääletuskastid on
näitusealal avatud kogu näituse aja.
  


Üritus facebookis: Araabia Hobuste Päev 2017

Araabia hobuste päev 2017 toetajad: 


ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2016 

Araabia hobuste päev selleks korraks taas möödas. Ning nagu eelmisel aastal alustatud sai alustasime päeva koolisõiduga,
kus sel aastal oli kokku 5 starti. Araabia hobuste päeva näituse klassides esitleti kokku hobuseid 21.

Koolisõidu parimad olid: 
I koht Doris Tedre ja Amuraaž 
II koht Kaisa Kajo ja Amuraaž
III koht Kirsika Neimla ja Vigor

Araabia Hobuste Päeva 2016 näituse parimad olid:

Parim araabia ristand/Champion partbred arab 2016 - A ROSITA 

Parim araabia ruun/Champion gelding 2016 - PERLAMOR (FI)
Reservvõitja ruun/Reserve champion gelding 2016 - VIGOR 

Parim noor araabia täkk/Champion colt 2016 - MAHER 
Reservvõitja noor täkk/Reserve champion colt 2016 - SULTAN 

Parim noor araabia mära/Champion filly 2016 - VOLVETTE AMIRA 
Reservvõitja noor mära/Reserve champion filly 2016 - SELWA SABRINA 

Parim araabia täkk/Champion stallion 2016 - AE EGYPTIAN ALIYY JAMIL
Reservvõitja täkk/Reserve champion stallion 2016 - JELTZIN (FI)

Parim araabia mära/Champion mare 2016 - CVR ASTORIA
Reservvõitja mära/Reserve champion mare 2016 - ASTRACH

Parim Eestis sündinud mära/Best mare born in Estonia 2016 - VOLVETTE AMIRA 
Parim Eestis sündinud täkk/Best stallion born in Estonia 2016 - SULTAN 
Parim Eestis sündinud araabia hobune/Best horse born in Estonia 2016 - VOLVETTE AMIRA

Parim araabia hobune/Best in Show 2016 - VOLVETTE AMIRA

Palju õnne võitjatele!Pildil: Volvette Amira 
Pildi autor: Anni Elisabeth Piirfeldt


Araabia hobuse kasvatajate haruseltsi koosolek


Koosolek on toimumas 13. veebruaril Musta Täku Tallis Jänedal algusega 13.00.

Koosolekul plaanis valida WAHO Trophy saaja.
Ning nagu ikka leppida kokku näituse aeg ja koht.  Ning lisaks ka piirkondlikud ülevaatused, mis eelmisel aastal alguse said, ning tänu neile näidati näitustel kokku palju enam araabia hobuseid.


Seega saame kokku ja paneme ritta 2016. aasta plaanid. 
Kohtumiseni koosolekul. :)ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2015

Araabia Hobuste Päev siis selleks korraks seljataga. Kuumust anti meile kuhjaga, aga kõik jäid ilmselt ellu:)
Koolisõit:

I koht Kaisa Kajo ja AMURAAZ
II koht Minni Mangman ja VIRGINIA 
III koht Anni Elisabeth Piirfeldt ja ARIMAN
Parima alustaja karikas läks Minni Mangmanile ja VIRGINIALE

Näituse tulemused: 
Parim araabia ristand 2015 - POLEDRA
Parim araabia ruun 2015 - CVR ATHINO (FI)
Parim noor araabia täkk 2015 - AE EGYPTIAN ALIYY JAMIL (DE) 
Parim noor araabia mära 2015 - ASTRACH
Parim araabia täkk 2015 - PELENNOR (FI)
Parim araabia mära 2015 - VIRGINIA 
Punktisumma põhjal valiti:
Parim Eestis sündinud mära 2015 - VIRGINIA 
Parim Eestis sündinud täkk 2015 - JASIM EL AWRAH
Parim Eestis sündinud araabia hobune 2015 - VIRGINIA

Parim araabia hobune 2015 - PELENNOR (FI)

Minu eksimuse tõttu jäi välja andmata eriauhind näituse noorimale osavõtjale, kelleks oli PING PONG. Võitja saab oma auhinna kindlasti kätte, suurimad vabandused nii võitja kui auhinna väljapanija ees!

Päeva lõpetuseks toimus meelelahutuslik kostüümratsutamine, kus publiku lemmikuks valiti Minni ja VIRGINIA!


Pildil: Pelennor (FI)
Pildi autor: Topi Kuusinen2015.a. KOOSOLEKUL VALITI ESIMENE WAHO TROPHY VÕITJA

Selleks valiti salajase hääletuse käigus mära AALIYAH (Germanec- Etor)