Eesti English Русский

EHS Araabia hobuse kasvatajate haruselts

Seltsist  

Aastal 2007 kogunesid araabia täisvereliste hobuste kasvatajad Türile, et arutada oma seltsi ja tõuraamatu loomise võimalusi ja vajadust. Ühiselt jõuti otsusele, et oma tõuraamatu loomine on põhjendatud ja vajalik. Kasvatajate ühisel otsusel moodustati Eesti Hobusekasvatajate Seltsi  alluvuses Araabia Hobuste haruselts.
2007 aastal esitati liitumisavaldus WAHOle (World Arabian Horse Organization), millele saadi positiivne vastus ja praeguseks hetkeks on välja antud kirjalik tõuraamat, mille järgselt oleme WAHO täisliikmed. 
2007 aastal tegeleti aretusprogrammi ja tõuraamatu pidamise korra väljatöötamisega, et taotleda Veterinaar- ja Toiduametilt tõuraamatu pidamise  õigust.Mitmesuguste asjaolude tõttu jõudsime taotluse esitamiseni alles 2008 aasta  lõpupoolel ning jaanuaris 2009 sai Eesti Hobusekasvatajate Selts VTA-lt araabia täisvereliste hobuste tõuraamatu pidamise õiguse.