Eesti English Русский

EHS Araabia hobuse kasvatajate haruselts

NÄITUSED

X ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2017
Araabia täisvereliste hobuste vabariiklikud jõudluskatsed
El Awrah Arab ja Akhal-Teke cup I etapp koolisõit
 
Pallase Tallid
Arbavere, Lääne-Virumaa
16.07.2017
Korraldajad: Pallase Tallid ja EHS Araabia hobuste kasvatajate haruselts
Näituse direktor: Anni Elisabeth Piirfeldt, 53900856; Astra Nilk, 53970094
Korralduskomitee:
Anni Elisabeth Piirfeldt, Katrin Piirmets, Kaisa Kajo, Doris Tedre, Laura Nahkor, Sanna Turu, Astra Nilk

Kohtunikud: näitus – Robbie den Hartog NL; Håkan Wahlman FI
koolisõit – Annike Laving, Kersti Tael

Osavõtutingimused

Osaleda võivad kõik araabia täisverelised hobused ja ristandite klassis hobused, kes on vähemalt 50% araabia verd.
Kaasa võtta hobuse pass.
Osa võivad võtta terved hobused, keda tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase 30 päeva jooksul
nakkushaigustesse haigestumisi.


Eelülesandmised teha aadressil astranilk@hot.ee hiljemalt 11.07.2017

Hobuste majutus
Boks päev 10 €, ööpäev 15 €, sisaldab esmast allapanu ja heina vastavalt vajadusele.
Info ja broneerimine Katrin Piirmets, tel 56859151,
pallasetall@hotmail.com

Inimeste majutus
Puhkemajas on kahekohalised toad, hind 30 €. Sauna, köögi ja pesuruumide-masinate kasutus hinnas.
Info ja broneerimine Katrin Piirmets, tel 56859151,
pallasetall@hotmail.com

Hobuste esitamine ja hindamine
Ühe klassi hobused tulevad koos traavis esitusringi ja liiguvad käekõrval sammu suunaga paremale (hobused kohtuniku
pool). Kohtuniku märguande järel jääb ringi hinnatavaks esimene hobune, teised lahkuvad ringist. Hobust näidatakse
traavis kolmnurgakujulisel rajal suunaga paremale, et kohtunik saaks hinnata jalgade tööd tagant, küljelt ja eest. Seejärel
liigutakse sama rada sammus. Seejärel jääb hobune seisma ja kohtunik hindab tüüpi ja kehaehitust. Kohtuniku
märguande järel hobune lahkub ja ringi tuleb järgmine hobune.
Esitajal nõutav korrektne riietus. Täkkudele alates 3-ndast eluaastast on valjad kohustuslikud, täkkude esitajatel on
turvakübar kohustuslik.
Hinnatakse punktiskaalal 1-20. Hindamistunnused:
tõutüüp, pea ja kael, keha ja ülaliin, jalad, liikumine (samm ja traav).
Maksimaalne võimalik punktisumma on 100.
Punktide alusel määratakse tase:

85-100 punkti - kuldtase
75-84,99 punkti - hõbetase
65-74,99 punkti - pronkstase
Kuldtaseme punktid saavutanud täkud loetakse aretuseks tunnustatud täkkudeks.


AJAKAVA 16.07.2017

9:00 Skeem ABC2 / A1 / A4 händikäp

Võistlusväljak: liiv 20x40, soojendusväljak: maneež 36x22 liiv
Avatud araabia täisverelistele ja araabia ristanditele, valitud skeem teatada ülesandmisel
El Awrah Arab & Akhal-Teke Cupi arvestuses lubatud startida ka ahhal-tekiini hobustel
Stardimaks 20 €, EHS araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 15 €
Iga järgnev hobune 15 €, liikmele 10 €
Autasustatakse 25 % parimaid, auhinnad esemelised.
El Awrah Cupi autasustamine vastavalt
karikasarja üldjuhendile

12:00 Näitus
1. Ristandid (vähemalt 50% araabia verd)
2. Ruunad
3. 1-3 a täkud
4. 1-3 a märad
Paus 45 min
5. Vanemad täkud
6. Vanemad märad
7. Parim Araabia Hobune 2017
Kui ühes klassis on osalejaid rohkem kui 6, on korraldajal õigus klassi vanuse järgi väiksemaks jagada.
Lõplikud klassid selguvad peale ülesandmise tähtaja möödumist.
Igast vanuseklassist valitakse võitja ning reservvõitja. Puhtatõuliste klasside võitjad saavad osaleda klassis
Parim Araabia Hobune 2017. Auhinnad esemelised, osalenud hobustele rosetid ja omanikele diplomid.
Osalustasu 20 €, EHS araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 15 €, iga järgnev hobune
15 €, haruseltsi liikmele 10 €.
Kui sama hobune osaleb nii koolisõidus kui ka näitusel, kehtib mõlema ala ühine stardimaks 35€, EHS
araabia hobuse kasvatajate haruseltsi liikmele soodushind 25 €.


Publiku lemmiku valimine
Publiku lemmiku valimine toimub lihthääletuse teel, hääletussedelid jagab sekretariaat ja hääletuskastid on
näitusealal avatud kogu näituse aja.
  

ARAABIA HOBUSTE PÄEV 2017 TOETAJAD: Hobuste esitamine näitusel toimub järgnevalt:

Ühe klassi hobused tulevad koos traavis esitusringi ja liiguvad käekõrval sammu suunaga paremale (ehk siis hobused kohtuniku pool). Kohtuniku märguande järel jääb ringi hinnatavaks esimene hobune, teised lahkuvad ringist. Hobust näidatakse traavis kolmnurgakujulisel rajal suunaga paremale, et kohtunik saaks hinnata jalgade tööd tagant, küljelt ja eest. Seejärel liigutakse sama rada sammus. Seejärel jääb hobune seisma ja kohtunik hindab tüüpi ja kehaehitust. Kohtuniku märguande järel hobune lahkub ja ringi tuleb järgmine hobune. Vabaliikumist ei toimu.

Hinnatakse 5 hindega: tüüp; pea ja kael; keha ja ülaliin; jalad; liikumine (sammu ja traavi keskmine hinne). Punktiskaala on 1-20.

Auhinnad : 85-100 punkti - kuld, 75-84,99 punkti - hõbe, 65-74,99 punkti - pronks.

Igast klassist valitakse champion ja varuchampion  ja lõpuks valitakse championite hulgast hobune, kes saab Best In Show tiitli.